Jak napisać odwołanie do ubezpieczyciela po zalaniu mieszkania?

Posiadanie dodatkowego ubezpieczenia OC mieszkania to dobra forma zabezpieczenia przed wysokimi kosztami remontu nieruchomości w razie zalania. Niestety, często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe niechętnie wypłacają należne środki lub zaniżają wartość świadczenia. Co zrobić w takiej sytuacji? Możesz napisać odwołanie od zalanego mieszkania. W tym poradniku przedstawiamy informacje o tym, kiedy można wysłać taki wniosek oraz co można zyskać, działając w ten sposób.

Kiedy można napisać odwołanie do towarzystwa ubezpieczeniowego? Zalane mieszkanie w praktyce

Towarzystwo ubezpieczeniowe odmawia wypłaty odszkodowania po zalaniu mieszkania? A może zaniża kwotę świadczenia, która będzie niewystarczająca na pokrycie 100% wartości neutralizacji problemu i remontu nieruchomości? W takiej sytuacji możesz napisać odwołanie od takiej decyzji. Zanim zdecydujesz się na taki krok, przeanalizuj dokładnie warunki umowy, na które się zgodziłeś w trakcie podpisywania umowy. Często zdarza się, że towarzystwa ubezpieczeniowe umieszczają w umowach paragrafy umożliwiające zaniżanie kwot wypłacanego świadczenia przy zachowaniu określonych warunków.

Uwaga! Jeśli ubezpieczyciel stwierdzi, że mieszkanie zostało zalane z innych powodów niż te określone w umowie – prawdopodobnie odmówi wypłaty odszkodowania w znacznej części lub nawet w całości.

W sytuacji, kiedy odmowa wydaje Ci się słabo uzasadniona i niezgodna z warunkami umowy, możesz napisać odwołanie od decyzji. To długotrwały proces, który warto realizować bezzwłocznie, jeśli tylko kwota zaproponowanego świadczenia wydaje Ci się niewystarczająca lub ubezpieczyciel całkowicie odmówi wypłaty odszkodowania.

Jak zrealizować odwołanie od decyzji? Sprawdź dostępne formy odwołania

Towarzystwa ubezpieczeniowe wypłacają odszkodowania po zalanym mieszkaniu, których wartość jest adekwatna do tego, jaką wartość ma nieruchomość. Jeśli podpiszesz umowę ubezpieczenia z wariantem wartości odtworzeniowej lokalu, ubezpieczyciel ustali wysokość świadczenia na podstawie zrealizowanego kosztorysu nieruchomości. Taki kosztorys sporządzony przez zewnętrzną firmę musi zostać finalnie zaakceptowany przez towarzystwo ubezpieczeniowe.

Odwołanie od decyzji ubezpieczyciela w zakresie wypłaty odszkodowania od zalania nieruchomości jest możliwe na trzy sposoby:

  • pisemne odwołanie wniesione na adres oddziału swojego towarzystwa ubezpieczeniowego,
  • odwołanie ustne na podstawie stosownego protokołu,
  • odwołanie telefoniczne poprzez kontakt z biurem ubezpieczyciela.

W przypadku odwołania musisz wskazać numer swojej polisy ubezpieczeniowej oraz ewentualnie numer sprawy związanej z wypłatą odszkodowania po zalaniu mieszkania. Powołując się na numer szkody ubezpieczyciela, musisz podać też swoje dane osobowe, a także informację o tym, w jakiej formie chcesz otrzymać informację zwrotną. 

Uwaga! Ubezpieczyciel ma 30 dni na odniesienie się do złożonego odwołania, natomiast w szczególnie skomplikowanych sytuacjach czas ten wydłuża się do 60 dni.

Brak reakcji ze strony ubezpieczyciela to jeszcze nie koniec Twoich możliwości w zakresie ubiegania się o wypłatę świadczenia. Możesz złożyć też skargę do Rzecznika Finansowego, zrealizować procedurę mediacyjną lub wystąpić przeciwko ubezpieczycielowi na drogę sądową, choć to generuje naprawdę wysokie koszty postępowania. W sytuacji, kiedy towarzystwo ubezpieczeniowe proponuje zbyt małą kwotę odszkodowania – zawsze warto składać odwołanie i ubiegać się o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Podobne wpisy