Odszkodowanie za zalanie mieszkania

Twoje mieszkanie zostało zalane przez sąsiada? A może awarii uległa instalacja wodno-kanalizacyjna i doszło do zawilgocenia ścian i stropów? Jeśli w wyniku takich sytuacji mieszkanie nie nadaje się do dalszego użytkowania i konieczny jest remont, możesz ubiegać się o odszkodowanie. Aby zabezpieczyć swoje interesy i mieć możliwość pozyskania środków na pokrycie kosztów remontu potrzebujesz odpowiedniego ubezpieczenia nieruchomości.

Zalane mieszkanie a odszkodowanie – kto odpowiada za pokrycie kosztów likwidacji szkód?

Lokal mieszkalny może zostać zalany przez nieuwagę sąsiada lub awarię, która może przydarzyć się bez niczyjej winy. Niezależnie od źródła zawilgocenia, takie wydarzenia generują naprawdę wysokie koszty remontu, których pokrycie z własnej kieszeni nie jest takie proste. W takiej sytuacji przydaje się dodatkowe ubezpieczenie OC nieruchomości.

Odpowiedzialność za pokrycie kosztów remontu zalanego mieszkania i neutralizacji problemu leżą po stronie sąsiada (jeśli dopuścił się nieuwagi podczas użytkowania instalacji wodno-kanalizacyjnej) lub po stronie zarządcy budynku. Często zdarza się także, że za zalanie odpowiada producent sprzętu domowego, który uległ awarii i doprowadziło to do nieszczelności w połączeniach wodnych. Podstawową czynnością po zalaniu mieszkania jest ustalenie źródła problemu, a następnie określenie winowajcy. Dopiero wtedy można ubiegać się o odszkodowanie.

Polisa OC ubezpieczenia mieszkania a wypłata należnych środków

Zastanawiasz się, z czyjej polisy zostaną wypłacone pieniądze w wyniku zalania mieszkania? Towarzystwa ubezpieczeniowe wymagają w tym przypadku wskazania sprawy i przyczyny zalania nieruchomości. Wyróżniamy trzy możliwości:

 • wypłata odszkodowania z polisy sąsiada, który dopuścił się nieuwagi i zalał inne mieszkanie (tylko wtedy, kiedy winowajca miał wykupioną polisę ubezpieczeniową na lokum mieszkalne),
 • wypłata odszkodowania z własnej polisy mieszkaniowej – warto zadbać o to, aby warunki ochrony uwzględniały zalane mieszkanie (także z winy osób trzecich),
 • wypłata odszkodowania z OC zarządcy nieruchomości – to możliwe w sytuacjach, kiedy dojdzie do uszkodzenia rur kanalizacyjnych.

W sytuacji, kiedy powodem zalania jest nieszczelność pralki, wynikająca z jej uszkodzenia może okazać się, że do wypłaty odszkodowania będzie zobowiązany producent sprzętu. Uzyskanie takiej rekompensaty bywa kłopotliwe, dlatego najlepiej zdecydować się na wykupienie własnej polisy OC dla mieszkania.

Co obejmuje ubezpieczenie OC mieszkania? Sprawdź!

Jeśli chodzi o standardową polisę OC dla mieszkania, warto znać zakres ochrony. Wtedy będziesz mieć pewność, że w razie zalania pomieszczeń mieszkalnych otrzymasz stosowną rekompensatę finansową. Podstawowy zakres ochrony w ramach ubezpieczenia mieszkania to:

 • pożar,
 • zalanie mieszkania – zarówno z winy właściciela, jak i osób trzecich,
 • skutki burzy,
 • powódź,
 • uderzenie pioruna,
 • przepięcia elektryczne w instalacji,
 • kradzież z włamaniem,
 • awaria sprzętu RTV i AGD.

Decydując się na polisę ubezpieczenia mieszkania, zyskasz pełną ochronę, która zapewni Ci wypłatę odszkodowania na wypadek zalania lub innych wydarzeń, które mogą uniemożliwić mieszkanie w nieruchomości. 

Jaką kwotę odszkodowania można dostać za zalane mieszkanie?

Ostateczna kwota odszkodowania do wypłaty na rzecz właściciela nieruchomości jest uzależniona od tego, jak zostaną wycenione szkody. W tym celu można skorzystać z zewnętrznej firmy zajmującej się wykrywaniem wycieków i osuszaniem lub na miejsce przyjedzie rzeczoznawca z towarzystwa ubezpieczeniowego. Na etapie podpisywania umowy z towarzystwem ubezpieczeniowym wskazuje się całkowitą kwotę odszkodowania do wypłaty w razie zalania mieszkania lub innej losowej sytuacji. Tej kwoty nigdy nie należy zawyżać ani zmniejszać. Dzięki temu wartość świadczenia będzie adekwatna do wartości nieruchomości i kosztów przeprowadzenia remontu.

Wykluczenia od ubezpieczenia – kiedy ubezpieczyciel nie wypłaci świadczenia?

Towarzystwa ubezpieczeniowe zabezpieczają też w pewien sposób swoje interesy, stosując tzw. wyłączenia od odpowiedzialności w polisie mieszkaniowej. To oznacza, że w razie wystąpienia określonych sytuacji odszkodowanie nie zostanie wypłacone. Najczęściej stosowane wyłączenia od umów ubezpieczenia mieszkania to:

 • zamieszki, wojna i ataki terrorystyczne,
 • zniszczenia remontowe,
 • szkoda na określonym mieniu, np. dzieła sztuki, które trzeba ubezpieczyć dodatkową polisą,
 • rażące niedbalstwo w użytkowaniu nieruchomości,
 • eksplozja,
 • uderzenie pojazdu mechanicznego w budynek,
 • upadek drzewa.

Oczywiście zakres wyłączeń w każdym towarzystwie ubezpieczeniowym będzie inny. Z tego względu warto analizować dostępne oferty i wybierać takie, które gwarantują najszerszy zakres ochrony z minimum wyłączeń od odpowiedzialności.

Co zrobić w razie zalanego mieszkania bez ubezpieczenia nieruchomości?

W razie zalania mieszkania należy bezzwłocznie zatamować miejsce wycieku, a następnie zrealizować wycenę szkody dla ubezpieczyciela. To podstawa, aby móc ubiegać się o należne odszkodowanie. Po załatwieniu formalności związanych z wypłatą świadczenia odszkodowawczego należy poszukać pomocy w zakresie neutralizacji problemu od jego źródła, osuszaniu ścian i stropów, a także wykonania koniecznego remontu.

Najlepiej nawiązać współpracę ze sprawdzoną firmą zajmującą się osuszaniem budynków oraz weryfikacją nieszczelności w instalacji wodno-kanalizacyjnej. To gwarancja, że wszelkie prace zostaną wykonane z należytą starannością, a wycena dla towarzystwa ubezpieczeniowego tak, aby odszkodowanie pokryło 100% kosztów remontu.

Podobne wpisy